• Časové obmedzenie

  25.0049.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Dĺžka úseku

  25.0083.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Neplatí pre – symbol

  25.0061.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Neplatí pre – text

  25.0074.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Platí pre – symbol

  25.0055.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Platí pre – text

  25.0061.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Časovo obmedzené parkovanie

  25.0049.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Platené parkovanie

  25.0049.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Dodatková tabuľka – rôzne texty

  25.0055.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Emisná trieda – žltá

  25.0049.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Hmotnosť

  25.0049.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Jediné vozidlo

  25.0049.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Kategória tunela

  25.0049.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Obmedzenie parkovania na krajnici

  25.0049.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Predchádzanie zvláštnych vozidiel

  28.0055.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Priečna jazda, Obojsmerná jazda, Voľno

  28.0055.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Rozšírenie zákazu predchádzania

  29.0061.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Smer platnosti

  25.0049.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Tranzit

  25.0055.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Vyhradené parkovanie

  25.0049.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Vzdialenosť k povinnému zastaveniu

  28.0055.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Smerová šípka

  25.0049.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Vzdialenosť

  25.0083.00 - bez DPH
  • Vymazať
 • Tvar križovatky

  29.0074.00 - bez DPH
  • Vymazať