• Časové obmedzenie

  25.0049.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
  • Vymazať
 • Dĺžka úseku

  25.0083.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x330mm)
   • Zmenšená (420x231mm)
   • Zväčšená (750x412mm)
   • Základná- Pre pruhové značky (900x360mm)
   • Zväčšená- Pre pruhové značky (1200x480mm)
   • Metre
   • Kilometre
   • Pre pruhové značky (kilometre)
  • Vymazať
 • Neplatí pre – symbol

  25.0061.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná-Malá (600x330mm)
   • Zmenšená-Malá (420x231mm)
   • Zväčšená-Malá (750x412mm)
   • Základná-Stredná (600x450mm)
   • Zmenšená-Stredná (420x315mm)
   • Zväčšená-Stredná (750x562mm)
   • Zmenšená-Veľká (420x420mm)
   • Základná-Veľká (600x600mm)
   • Zväčšená-Veľká (750x750mm)
  • Vymazať
 • Neplatí pre – text

  25.0074.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná-Malá (600x330mm)
   • Zmenšená-Malá (420x231mm)
   • Zväčšená-Malá (750x412mm)
   • Základná-Stredná (600x450mm)
   • Zmenšená-Stredná (420x315mm)
   • Zväčšená-Stredná (750x562mm)
   • Základná-Veľká (600x600mm)
   • Zmenšená-Veľká (420x420mm)
   • Zväčšená-Veľká (750x750mm)
  • Vymazať
 • Platí pre – symbol

  25.0055.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x330mm)
   • Zmenšená (420x231mm)
   • Zväčšená (750x412mm)
   • Základná-vozidlá prepravujúce... (600x450mm)
   • Zmenšená-vozidlá prepravujúce... (420x315mm)
   • Zväčšená-vozidlá prepravujúce... (750x562mm)
  • Vymazať
 • Platí pre – text

  25.0061.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
  • Vymazať
 • Časovo obmedzené parkovanie

  25.0049.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x330mm)
   • Zmenšená (420x231mm)
   • Zväčšená (750x412mm)
  • Vymazať
 • Platené parkovanie

  25.0049.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x330mm)
   • Zmenšená (420x231mm)
   • Zväčšená (750x412mm)
  • Vymazať
 • Dodatková tabuľka – rôzne texty

  25.0055.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
  • Vymazať
 • Emisná trieda – žltá

  25.0049.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x600mm)
   • Zmenšená (420x420mm)
   • Zväčšená (750x750mm)
  • Vymazať
 • Hmotnosť

  25.0049.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x330mm)
   • Zmenšená (420x231mm)
   • Zväčšená (750x412mm)
   • 2,8t
   • 3,5t
   • 7,5t
   • 12t
  • Vymazať
 • Jediné vozidlo

  25.0049.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x330mm)
   • Zmenšená (420x231mm)
   • Zväčšená (750x412mm)
  • Vymazať
 • Kategória tunela

  25.0049.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x330mm)
   • Zmenšená (420x231mm)
   • Zväčšená (750x412mm)
  • Vymazať
 • Obmedzenie parkovania na krajnici

  25.0049.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x600mm)
   • Zmenšená (420x420mm)
   • Zväčšená (750x750mm)
  • Vymazať
 • Predchádzanie zvláštnych vozidiel

  28.0055.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x450mm)
   • Zmenšená (420x315mm)
   • Zväčšená (750x562mm)
  • Vymazať
 • Priečna jazda, Obojsmerná jazda, Voľno

  28.0055.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x450mm)
   • Zmenšená (420x315mm)
   • Zväčšená (750x562mm)
   • Priečna jazda električky
   • Priečna jazda cyklistov
   • Obojsmerná jazda cyklistov
   • Voľno-cyklisti
  • Vymazať
 • Rozšírenie zákazu predchádzania

  29.0061.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x600mm)
   • Zmenšená (420x420mm)
   • Zväčšená (750x750mm)
  • Vymazať
 • Smer platnosti

  25.0049.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x330mm)
   • Zmenšená (420x231mm)
   • Zväčšená (750x412mm)
   • Doprava
   • Doľava
  • Vymazať
 • Tranzit

  25.0055.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x330mm)
   • Zmenšená (420x231mm)
   • Zväčšená (750x412mm)
   • Základná-12t (600x450mm)
   • Zmenšená-12t (420x315mm)
   • Zväčšená-12t (750x562mm)
  • Vymazať
 • Vyhradené parkovanie

  25.0049.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x330mm)
   • Zmenšená (420x231mm)
   • Zväčšená (750x412mm)
  • Vymazať
 • Vzdialenosť k povinnému zastaveniu

  28.0055.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x450mm)
   • Zmenšená (420x315mm)
   • Zväčšená (750x562mm)
  • Vymazať
 • Smerová šípka

  25.0049.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x330mm)
   • Zmenšená (420x231mm)
   • Zväčšená (750x412mm)
   • Doprava
   • Doľava
  • Vymazať
 • Vzdialenosť

  25.0083.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x330mm)
   • Zmenšená (420x231mm)
   • Zväčšená (750x412mm)
   • Základná- Pre pruhové značky (900x360mm)
   • Zväčšená- Pre pruhové značky (1200x480mm)
   • Metre
   • Kilometre
   • Pre pruhové značky
  • Vymazať
 • Tvar križovatky

  29.0074.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (600x600mm)
   • Zmenšená (420x420mm)
   • Zväčšená (840x840mm)
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   • 8
   • 9
   • 10
  • Vymazať
 • Zákaz otáčania

  30.0063.00 - bez DPH
   • REF1
   • REF2
   • Základná (Ø600mm)
   • Zmenšená (Ø420mm)
   • Zväčšená (Ø750mm)
  • Vymazať