Cenník prepravy

CENNÍK ZASIELATEĽSKÝCH SLUŽIEB PRE VNÚTROŠTÁTNU PREPRAVU

váha cena
do 5 kg 9,90 €
do 15 kg 12,10 €
do 30 kg 18,20 €
do 50 kg 25,30 €
do 75 kg 30,80 €
do 100 kg 36,80 €
do 150 kg 50,20 €
do 200 kg 58,60 €
do 300 kg 75,20 €
do 400 kg 88,00 €
do 500 kg 104,50 €
do 700 kg 132,00 €
do 1000 kg 165,00 €